[Ossm-members] Проблеми со режење

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Aug 5 04:21:07 UTC 2007


On Saturday 04 August 2007 21:33:55 Marko wrote:
> Имам Пионир двд режач и на него не можам да режам цедиња бидејќи к3б
> ги исфрла празните цедиња и ми вика (OPC failed. Probably the writer does
> not like the medium). Ко шо разбрав ова значи дека cdrdao го нема вчитано
> потребниот драјвер, пробав во k3b> configure k3b> Devices други cdrdao
> драјвери да ставам и пак нејќе. Има некакво чаре или режачот да го мењам?

Од тоа што го најдов според грешката, веројатно уредот не може да снима дата 
дискови, а може аудио и сл. Велат дека е некое с*ње со cdrdao...како и да е, 
пробај со друга апликација за снимање, пр. Brаsero иако сум скептик пошто 
сите тие се само интерфејси за cdrecord и компанија...

Ова првпат ти се случува сега? Си режел под *nix досега, под друга 
дистрибуција? И едно бизарно прашање, под Виндоус како се однесуваше на 
времето?

Поздрав

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070805/aa372534/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list