[Ossm-members] roundcube.net и македонија

Nenad Spirkoski spiki at verat.net
Sat Aug 18 16:52:00 UTC 2007


Здр,

За тие што не се упатени, roundcube е „ин“ webmail, „поубав“ од squirrelmail и 
horde.

Има онлајн(1) верзија RoundCube (Live) Translator на 
http://translator.roundcube.net 

Во листата на јазиците пишува Macedonian (Slavic FYROM).
Преведен е на МК од страна на „Ivan Mishev - mishevivan at gmail.com“

Има можност да се направи „New Language“ ама ова за мене беше "show stopper".
Се откажав од rouncude, да им ја * *.

Верувам дека е подобро Стама, Новица или * да испрати порака.

БТЊ, http://hedona.on.net.mk/pipermail/ossm-members/2007-July/007449.html
(предлогот на Уфо за вики...)

(1) онлајн = „превод“/транслитерација од гном :)

-- 
http://www.spiki.be

We come to bury DOS, not to praise it.
	-- Paul Vojta, vojta at math.berkeley.edu


More information about the Ossm-members mailing list