[Ossm-members] федора дизајн за двд-то

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Aug 26 10:56:09 UTC 2007


On Tuesday 21 August 2007 19:15:20 Jovan Kostovski wrote:
> Што викате да го искористиме креативниот наплив на
> другарчињата, да напрват дизајнчиња на маички за SFD?

Па праќаат бе 3-4 маички од таму :) Едно тоа, друго, ќе си регистрирате два 
пунктови како два различни тимови како Кире и компанија и ќе добиете 10тина 
маички...не мора трошоци :)

За дизајнот, не можам да го видам пошто серверот ваљда е down...? Огледало?

Фала

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070826/37fa281b/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list