[Ossm-members] соработка со ентер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Aug 27 11:59:09 UTC 2007


On Monday 27 August 2007 11:17:54 Новица Наков wrote:
> Па пишете што имате.

Сеа малку настана конфузија. Мене ме контактира лично типот од Ентер, по 
препораката од Стојмир нешто како „Александар е дечкото со кој треба да 
разговараш“, јас сеуште му немам одговорено, па за да не се преклапаме, еве 
во име на организацијата можам јас да пишувам текстови со тоа што однапред 
кажувам дека средствата предлагам да одат за некое од здруженијата 
(орг/групи)..што знам.. најдобро би било да се берат на сметка на 2С.мк, а 
потоа да се распределуваат по потреба. Значи не дека ми е за парите тоа, туку 
дека можам да го правам тоа, имаме материјали на Вики треба само да се 
сортираат, анранжираат и сл.

Мора да внимаваме на тоа кој ќе превземе авторско право врз објавените 
текстови. Пр. ако тие се преземени од Вики, а тоа е FDL, Ентер нема да може 
да ја смени таа лиценца за објавениот труд и неговиот дериват нели? 

Значи еве, се пријавувам за ова...

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070827/fb634256/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list