[Ossm-members] соработка со ентер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Aug 27 12:22:32 UTC 2007


On Monday 27 August 2007 14:18:58 Arangel Angov wrote:
> Не верувам дека ќе сакаат некако другше, ама ете прашајте ги.

Ок, тогаш некој ќе треба да пишува од корен содржини кои ќе бидат сопственост 
на ентер...од Вики едноставно се FDL и тоа е тоа..

знам дека така стојат работите, затоа начнав

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070827/15bd36ba/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list