[Ossm-members] rabota vo spisanie za kompjuteri

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Dec 20 22:18:28 UTC 2007


On Thursday 20 December 2007 23:03:47 Новица Наков wrote:
> ми стигнаа некои информации дека се прави ново списание за компјутери. не
> знам многу детали, но она што го знам е дека бараат луѓе за во редакција.
>
> кој е заинтересиран (ако има таков) нека пише да го препратам за муабет за
> повеќе информации.

да не е ITSec?

поздрав

-- 
http://www.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net, share a bit!
Member of Lugola, FSF (no.6023), EFF, BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071220/3666a74a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list