[Ossm-members] Стринг: message body

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Sat Dec 29 12:13:06 UTC 2007


Значи вака. Погледнете на оваа Wiki страница:
http://en.wikipedia.org/wiki/Letter
во делот за структура на писмото. Не е ни малку важно што е за
САД/Канада. Во делот Main body вели:
    
    Formal: Dear Sir or Madam, Acquaintance: Dear Mr Doe, Informal:
    Dear John, 
    Content 
    Formal: Yours faithfully, Acquaintance: Yours sincerely,
    Informal: Best wishes, 
    Sender's Name 
    Formal: Sender's Occupation and Enclosures Informal: Nothing
    (optional: P.S. / Post Scriptum = Afterthought)

Се надевам дека не го пропуштате тоа „content“.

Тоа што се вика message body е всушност содржината на пораката. Таа
секогаш може да е празна или полна. „Тело на пораката“ стварно нема
никаква смисла, иако е разбирливо за повеќето. Но, работата не е да е
разбирливо за _некого_ туку за секој. А и + јас колку што знам пораките
немаат раце и нозе :).

Ќе се консултирам со овластен судски преведувач и ќе ви го пренесам
мислењето.

-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Ова е дел од пораката кој што е потпишан дигитално
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071229/ac5b32dd/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list