[Ossm-members] Стринг: Поврзување со Хула

Stojan Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Sun Dec 30 23:05:54 UTC 2007


Здраво,

Знам дека прашањево веќе има одговор, но принуден сум да прашам поради
тоа што луѓе почнаа да реагираат.

Во Evolution има еден стринг за поврзување со Hula. Сега, Hula беше еден
сервер-тајп-тинг колку што се сеќавам, нешто како Microsoft Exchange ама
поубо. ;)

Дали да го преведувам транскрибирано тоа Hula во Хула, бидејќи Hula(TM)
е trademark на Novell. Јас колку што се сеќавам тие не се преведуваа ни
се транскрибираа.

Барам совет. Фала.

Поздрав,
Стојан Димитровски

-- 
Stojan Dimitrovski
Web: http://stojance.lugola.net/
Mail: sdimitrovski at gmail.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Ова е дел од пораката кој што е потпишан дигитално
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071231/6aa7b9d8/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list