[Ossm-members] кратки пораки од собранието на слободен софтвер македонија (17.01.2007)

Stojance Dimitrovski sdimitrovski at gmail.com
Fri Jan 19 16:47:31 UTC 2007


> 2. контакт со некој од  ПМФ да видиме дали постои можност
> студенти да учествуваат во локализација на Glade IDE-то како дел од
> семинарска или семинарска.

Glade IDE, како Integrated Development Environment? Glade не доаѓа со
компајлери, едитори за код, дебагери. Според сајтот Glade е:

"Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user
interfaces for the GTK+ toolkit and the GNOME desktop environment..."

Мислиш Anjuta?
More information about the Ossm-members mailing list