[Ossm-members] средување на преводот на thunderbird 2.0

Јован Наумовски jove.mk at gmail.com
Tue Jan 30 19:13:58 UTC 2007


Жалам што се вклучувам доцна во дискусијава. Вака, моето мислење е дека 
датотека е соодветниот превод на File. Можеби некој мисли поинаку.

Со цел да видиме како стоиме со мислењата предлагам на lugola.net или 
пак на linux.net.mk во одделот на анкети да се стави една анкета во која 
ќе можеме да гласаме за „датотека“ или „file“. Ако повеќемина изберат 
„file“ наспроти она што стои во преводите - „датотека“, тогаш навистина 
треба да се направи нешто. Или да се дејствува - да се направи некаква 
кампања или не знам што, или да се смени па во преводите. Сепак тие се 
од нас за нас.

И уште едно нешто: предлагам на анкетата(кога би спровеле таква анкета) 
да гласаат само оние кои користат локализиран софтвер, бидејќи тие се 
засегнати во случајов, а би ги замолил тие што не користат, да не гласаат.

Епа тоа...More information about the Ossm-members mailing list