[Ossm-members] Слободата и Ти v.2.0

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Jul 15 16:44:34 UTC 2007


On Sunday 15 July 2007 18:31:52 Новица Наков wrote:
> Ако сакате да помогнета, а сепак не знаете како, кажете ќе смислиме нешто.

Јас мислам дека тоа што е „Вистинскиот потег“ што требе да се среди за скоро 
ќе биде нешто како Слободата и Ти в2.0..може и конкретно да се направи втора 
верзија покрај „Вистинскиот потег“, затоа што печатената верзија на 
„Вистинскиот потег“ би дошла нешто како прирачник за миграција...

И ни треба добар артворк за двете дела

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070715/414b660f/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list