[Ossm-members] SFD2007 - дискови и организирање

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Jul 20 00:04:46 UTC 2007


On Thursday 19 July 2007 21:55:25 Новица Наков wrote:

Лугола е организаторот на настанот за Битола, значи очекуваме дискови и 
тука...колку, ќе одлучиме сите.

> Ако сакате да правите ваков настан не е задолжително да бидете регистрирани
> на официјалниот сајт на SFD

Само една мала забелешка, немој да мислиш дека во Прилеп се регистрирани две 
групи за прослава, тоа дечките го сториле за да добијат повеќе 
merchandise :))

Значи 3 групи официјално сме во МКД..


-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
gemidjy at lugola.net
Coordinator of the Lugola (www.lugola.net)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20070720/2a9c60df/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list