[Ossm-members] Free speech vs. free beer

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Fri Jun 22 21:41:33 UTC 2007


Здраво

Ги читам новиве статии на викито на Лугола и ми направи впечаток една работа. 
Дотолку повеќе што сум ја видел на многу места.

<quote>
„Слободниот софтвер“ е прашање на слобода, а не на цена. За да го разберете 
концептот мислете на „слободен говор“ не на „бесплатно пиво“.
</quote>

Дали *воопшто* има(ме) некаква потреба упорно да го кажуваме ова кога кај нас 
двата поими се многу јасно и недвосмислено _различни_?

Со други зборови, што ми е гајле што англофоните не прават разлика меѓу 
слобода и цена?

Мислења?

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list