[Ossm-members] Free speech vs. free beer

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Sat Jun 23 18:39:04 UTC 2007


On Saturday 23 June 2007 20:27:11 Дамјан Георгиевски wrote:
> >> Дали *воопшто* има(ме) некаква потреба упорно да го кажуваме ова кога
> >> кај нас двата поими се многу јасно и недвосмислено _различни_?
> >>
> >> Со други зборови, што ми е гајле што англофоните не прават разлика меѓу
> >> слобода и цена?
> >
> > Јас потполно го поддржувам Боби.
> > Мислам дека нема никаква потреба за користењето на аналогијата со
> > пивото која е веќе излитена.
> > И што има врска дека и бугарите тоа го правеле?
> > Јас дури и мислам дека со споредбата многу повеќе ги предизвикуваме
> > асоцијациите со бесплатноста.
> > Ако никаде не спомнеш бесплатно, зашто некој воопшто би помислил такво
> > нешто.
>
> помислуваат ... не ми е јасно како и од каде, ама луѓе што не прочитале
> ништо на нашиот сајт или сл. Им доаѓаш и им збориш нешто слободен софтвер
> ... прво што кажуваат е „па и windows-от е бесплатен кај нас“.

Реков, до пред некое време и луѓе од заедницата збореа „бесплатен, бесплатен, 
бесплатен“ наместо слободен... И после оди искорени лоша навика...

Поздрав Боби


More information about the Ossm-members mailing list