[Ossm-members] Ossm-members Digest, Vol 45, Issue 25

supreme valiumsen at gmail.com
Mon Jun 25 16:56:39 UTC 2007


Ок , эа некого можда эамарам, али ти си  
100% сигурен дека никого не эамараш?
Дај преслушајте се малку како се  
понашате, немав ништо цинично во тоа  
што го кажав, плус малку добронамерна  
критика влијае на поттик нешто  
эаедничко да се направи, а не да се  
прават праэни муабети.
Поэдрав.


More information about the Ossm-members mailing list