[Ossm-members] Ossm-members Digest, Vol 45, Issue 25

Viktor Stojanovski stojanovski.viktor at gmail.com
Mon Jun 25 18:10:23 UTC 2007


On 6/25/07, supreme <valiumsen at gmail.com> wrote:
> Ок , эа некого можда эамарам, али ти си
> 100% сигурен дека никого не эамараш?
> Дај преслушајте се малку како се
> понашате, немав ништо цинично во тоа
> што го кажав, плус малку добронамерна
> критика влијае на поттик нешто
> эаедничко да се направи, а не да се
> прават праэни муабети.
> Поэдрав.
> _______________________________________________
> Ossm-members mailing list
> Ossm-members at hedona.on.net.mk
> http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members
>

ШЕТАЈ

-- 
<<<Stojanovski Viktor>>>


More information about the Ossm-members mailing list