[Ossm-members] Манифестот

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Wed Mar 7 23:05:44 UTC 2007


On 3/7/07, Aleksandar Balalovski <gemidjy at lugola.net> wrote:
> On Wednesday 07 March 2007 18:20:25 Aleksandar Balalovski wrote:
> > Речиси преведен, би бил благодарен ако се допреведат последните два пасуси
> > најдолу на странава:

Ги преведов и последните два пасуси. Провери дали те бенисват ;)

Сега забелешките (покрај многуте печатни грешки):

debbuger = откривач на грешки на (во) изворен код
=======
parser/ parsing  = парсирање?? расчленување
==========
portable = пренослив???
во овој контекст прилагодлив би бил посоодветен израз
(може да се прилагоди да работи на различни платформи/оперативни системи
========
compiler = преведувач
========
interpreter = преведувач
=======
онлајн документација. - ова онлајн така ли го возиме?
========
======
GNU will be able to run Unix programs

Unix програмите ќе можат да работат и на GNU
======
комплетирање на имиња на датотеки = дополнување/довршување на имиња на датотеки
=====
terminal-independent display support = поддршка за терминално-независен приказ

нешто не ми штима вака, лошо ми звучи
======
GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with
virtual memory, because they are the easiest machines to make it run
on.

GNU првенствено е наменет за машини во класата 68000/16000 со
виртуелна меморија, затоа што тие се наједноставните машини на кои
може да работи.
========

Продавачите на софтвер сакаат да ги разединат корисниците и да им
кажуваат што да прават (conquer them – да ги освојат??), со што
корисникот би се сложил да не го споделува софтверот со други
корисници

да ги разединат и да завладеат со нив (нешто како оној алгоритмот
раздели и владеј што е ;)
=================

ПОЗДРАВ, Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list