[Ossm-members] Манифестот

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Mar 7 23:41:36 UTC 2007


On Thursday 08 March 2007 00:36:31 Jovan Kostovski wrote:
> On 3/8/07, Aleksandar Balalovski <gemidjy at lugola.net> wrote:
> > Ок супер што го допреведе тоа, тоа само пост-оскуден се мисли на
> > пост-сиромашен е сега и тоа може да е проблем
>
> Па да, малку е терсене зборот, го мислев и како
> "чекор кон побогат свет", ама тоа побогат ми ја мати главата,
> треба да смислименешто по салам
>

..после глобална сиромаштија?


More information about the Ossm-members mailing list