[Ossm-members] Sunbird на македонски

Igor Stamatovski igor.stamatovski at gmail.com
Thu Mar 29 23:36:45 UTC 2007


On 3/29/07, Новица Наков <novica at bagra.org> wrote:
>
>
> Не би било лошо да се креира проект за sunbird на bugs.softver.org.mk (јас
> колку гледам немам привилегии тоа да го направам).

Еве го проектот http://bugs.softver.org.mk/index.php?project=16 за Sunbird.
Нека се регистрира Иван за да го додадам како водач на проектот, сега
го врзав за Дамјан.

> И предлог за 2 поправки:
>
> 1. Преводот на слоганот - „веќе време е" не е во духот на нашиот јазик. Не
> знам како е оригиналот, но можеби ќе биде добро „крајно време е".
>
> 2. Во credits.dtd има место за localizers. Иван, можеш своето име да го ставиш
> таму. (hint: види како е тоа направено во browser/...../credits.dtd

Нема да те мрзи да ги префрлиш овие таму?


-- 
Igor Stamatovski


More information about the Ossm-members mailing list