[Ossm-members] cron проблем

Vladimir Stefanov vladoboss at mt.net.mk
Thu May 3 13:01:12 UTC 2007


На Мандрива инсталирав vnstat http://humdi.net/vnstat/ за да ги пратам 
овие од МТнет дали ме крадат. vnstat функционира како cron задача која 
треба да се извршува на секои 5 минути. При инсталацијата креира фајл во 
/etc/cron.d/ со оваа содржина:
MAILTO=root

*/5 * * * * nobody /usr/sbin/vnstat.cron
Ама Мандривата не ја извршува воопшто таа команда. Морам рачно да правам 
ажурирање на базата за да добијам статистика за тој ден. Во OpenSuse ова 
работи. Шо ќе е проблемот?More information about the Ossm-members mailing list