[Ossm-members] Блокирање на Домен и Ip адреси

Milanovi milanovi at on.net.mk
Thu May 10 05:14:06 UTC 2007


> Во .htaccess стои
>
> order allow,deny
> deny from *.tr
> deny from 123.345.567.890 (пример)
> allow from all
>
> Дали ова е правилно и дали воопшто е можно да се банира цел домен на 
> Турција.
> И уште нешто, како може да се банира цел опсег на IP адреси, пробав со
> wildcard не сака. Немам многу искуство во ова, па затоа прашувам.
>
> Иначе се должи на фактот што неколку дена со ред не напаѓаат кракери од
> Турција :/ Абдула Оџалан и Кемал Ататурк...некои политички идиоти.
>
> Поздрав

Мислам дека линков може да помогне.
http://www.outfront.net/tutorials_02/adv_tech/htaccess_magic2.htm
More information about the Ossm-members mailing list