[Ossm-members] Блокирање на Домен и Ip адреси

Vlado Peshov vlatkop at gmail.com
Thu May 10 08:48:31 UTC 2007


On 5/10/07, Georgi Stanojevski <glisha at gmail.com> wrote:
> Aleksandar Balalovski напиша:
> > Во .htaccess стои
> >
> > order allow,deny
> > deny from *.tr
> > deny from 123.345.567.890 (пример)
> > allow from all

Ако е возможно страната да може да и се пристапи само одреден хост,
односно страната е сосема сигурна како public, користи само:

allow from all

Додека за останатите полесно ти е да користиш само:

allow from odreden_host1
allow from odreden_host2
...

Само нели доколку е возможно вака.
У глобала поефективно е да дозволиш само пристап од одреден/и хост а
сите останати да ги блокираш отколку обратното.


More information about the Ossm-members mailing list