[Ossm-members] Локализиран софтвер на македонски и активни проекти со координатори

Bozidar Proevski bobibobi at freemail.com.mk
Thu May 31 14:18:40 UTC 2007


On Thursday 31 May 2007 13:27:23 Igor Stamatovski wrote:
> Значи во формат...
>
> Име на проект, верзија, URL, координатор, број на членови ( и или
> имиња), контакти информации (е-пошта, поштенска листа, тел. и сл)

Име на проект: мКДЕ, проект за македонска локализација на КДЕ.

Верзија (за ГУИ-то): 0.6. Процент на преведеност ~60%. Преведени се сите 
кориснички модули, во некои кориснички модули има уште за превод, остануваат 
модулите за развој, како што се kdevelop, kdewebdev, kdesdk. За повеќе 
статистика, http://l10n.kde.org/stats/gui/stable/mk/index.php

УРЛ:
http://mkde.sf.net
http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=mk

Координатор: Божидар Проевски <bobibobi(at)freemail.com.mk>

Активни членови:
Зоран Димовски,
Жаклина Ѓалевска,
Владимир Стефанов

Контакт:
bobibobi(at)freemail.com.mk
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mkde-l10n/

> Информациите ќе бидат објавени на новата страница на  слободен софтвер
> Македонија и ќе се користат во промотивни цели за секој оно што има
> потреба да ги знае овие податоци, освен ако не назначите поинаку.

Слободен софтвер Македонија има право да ги користи овие информации за секакви 
цели, освен имињата на активните членови, за кои тие самите треба да се 
изјаснат.

>
> Благодарам однапред.


Поздрав
Божидар Проевски
Координатор на проектот „мКДЕ“


More information about the Ossm-members mailing list