[Ossm-members] Savannah GNU.org -mk тим (wwwmk)

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Nov 21 22:47:26 UTC 2007


Вака, од GNU ме контактира Јавор Доганов (ваљда Русин?) кој ми кажа дека 
контактот со одржувачот на македонскиот тим за локализација не му бил успешен 
и дека треба да превземеме нешто за да ни го стави GNU Манифестот на 
официјалната страна на GNU.

https://savannah.gnu.org/projects/wwwmk

Сега видов дека Илин се води сѐ уште како одржувач, па веројатно треба да се 
најде некој поажурен. Јас нема да можам поради други обврски.

Whatsoever, треба да се додаде локализираниот манифест на тој сајт затоа што 
го имаме преведен и не е лошо да стои таму, дава кредибилитет на нашата 
работа, нели? Па која е процедурата и дали треба во Plain text да се испрати 
до некој што има пристап на сајтот?

мерси-- 
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
Member of Lugola (www.lugola.net)
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071121/83b97bfc/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list