[Ossm-members] Дискови на саем

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Nov 28 12:03:33 UTC 2007


Во четврток после презентацијата на Миша на e-Society иам план да одам на саем 
да растурам ~200 дискови. Ако некој сака да помогне можеби ќе растуриме и 
повеќе дискови, што би било кул.

Федора 7 патем. И плус прирачници „Вистинскиот потег“ од необновената верзија 
пошто не стигнав да испечатам од новата корегирана.

Хм..и некој ако има идеја за тоа каде, што, како, е најдобро да се делат 
дискови нека каже. Јас мислев на влезот од саемот да направам заседа :) Лани 
бевме во халите и поделивме исто 200тина Убунту, али бевме 4-5 души..исто ќе 
направам и флаери.

see ya


-- 
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net - your future!
Member of Lugola (www.lugola.net)
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071128/61e6e8e7/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list