[Ossm-members] linux.net.mk TODO

Marko mark0d0da at gmail.com
Thu Oct 11 04:26:34 UTC 2007


On Wednesday 10 October 2007 07:37:32 Arangel Angov wrote:
> http://bugs.softver.org.mk/task/250
>
> Ако сака некој да прави било што од овие работи може да ми испрати
> порака за да добие пристап.
>
> Сите останати, слободно започнете или вклучете се во дискусијата за
> предложените работи или предложете нешто што мислите дека би било
> корисно и интересно.

Би било супер доколку може галеријата да се врати и да се подобри интерфејсот 
за праќање слики пошто стариот беше нефункционален
More information about the Ossm-members mailing list