[Ossm-members] Fwd: [yaxwe] Chaos Communication Congress - December 27th to 30th, 2007

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Oct 11 23:42:47 UTC 2007


On Thursday 11 October 2007 20:10:54 Дамјан Георгиевски wrote:
> Исто така, што порано се организира превоз тоа шансите се дека ќе биде
> поефтин. Колку разбрав има некоја опција за 100€ авион до Келн (па после со
> 30€ воз до Берлин). Но за тоа ќе треба да се реагира на време

Марсел спомна дека од Загреб може да се најде од 50-80€ авион.

-- 
Aleksandar Balalovski (keyID: FD341782)
http://blog.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net
gemidjy at lugola.net
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20071012/ca0d92c7/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list