[Ossm-members] Предлог лого за www.linux.net.mk

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Apr 21 18:53:02 UTC 2008


Под диригентската палка на маестро Стојан(че) Димитровски денес добив 
известување дека има обид за создавање на лого за www.linux.net.mk. 

Еве еден Preview 
http://act1v8.deviantart.com/art/Linux-from-Macedonia-83415155 
Избори. СЕГА! :)

Потешки ќе се гласовите на тие кои аргументирано ќе кажат шо и зошто (не) му 
се допаѓа и тие шо не доаѓаат во овој парламент само за да гласаат и да им се 
забележи присуството. Thus, предлагајте и шо фали според вас. Стојката после 
ќе го дооформи, има SVG верзија кај него. Процедурални забелешки директно до 
Стојанче. Глобалните овде.

поз

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080421/75dc6d4e/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list