[Ossm-members] Softver za roditelska kontrola pod Linux

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Wed Aug 6 11:35:56 UTC 2008


On Monday 04 August 2008 16:17:05 Filip Stojanovski wrote:

Јас би сакал само мали забелешки да дадам.

> Во публикацијата би сакале да ги истакнеме можностите на слободниот 
> софтвер и во оваа област, и тоа на две нивоа:

Дали покрај слободен софтвер во публикацијата ќе има предложен и обработен 
неслободен софтвер. Ако одговорот е ДА, тогаш мислам дека нема поента да се 
прави листање на слободен софтвер. Предлагам да одите исклучиво на слободни 
софтверски решенија.

> 1. во рамките на самиот оперативен систем Линукс (на пр. Убунту или 
> Едубунту - вториов по број на станици ќе стане доминантен во МК)
> 2. со користење на посебни апликации

Ако веќе пишувате за GNU/Linux користете го правилното име на „Линукс“, значи 
„ГНУ/Линукс“. 

ГНУ/Линукс или GNU/Linux
http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.html

> Една употреблива апликација која е всушност додаток за Фајерфокс за било 
> кој оперативен систем која досега ја имаме тестирано и проверено е Глубл 
> (http://glubble.com/).

Се извинувам ако не дадов конкретен предлог.
Поздрав


-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080806/4745d72c/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list