[Ossm-members] RealTime видео снимање со висока компресија

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Feb 7 20:56:28 UTC 2008


Порано за оваа потреба користев xawdecode, која снимаше и компресираше во xvid 
автоматски со што се намалуваше големината на датотеката драстично. Така за 
24ч. активно снимање беа создадени 3-4 датотеки од по 4gb. Арно ама тоа веќе 
не ми брка работа. Изгледа грдо а и проектот веќе не е поддржан како шо глеам 
http://xawdecode.sourceforge.net/htmlpageUS/indexUS.shtml.

Затоа, ми треба GNOME/Gtk (и се шо произлегува од ова) или KDE/Qt 
апликација..па дури и wxWidget or something...која ќе е едноставна за 
употреба (нема да ја користам јас директно), и пред се ќе снима и компресира 
real-time. Моментално барам на нет за решение, али би ми било добро некој со 
искуство да ми сподели мислење.

советувајте

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080207/e0bfc688/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list