[Ossm-members] RealTime видео снимање со висока компресија

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Feb 8 15:58:04 UTC 2008


On Friday 08 February 2008 16:46:15 Дамјан Георгиевски wrote:
> па ваљда било кој frontend на ffmpeg ... пошто се работи за твој „клиент“ 
> сигурно можеш да му спеглаш некое едноставно UI во PyQT за тие неколку опции 
> да ги штиклира :)
> 
> Или евентуално mencoder frontend ... иста ствар е :)
> 
> http://code.google.com/p/qffmpeg/ ? 

http://dvr.sourceforge.net/
Ветува многу, само ќе треба да го тестирам на лице место.

ќе го пробам и qffmpeg.
danks

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080208/871ce2df/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list