[Ossm-members] Сака некој работа во Словенија?

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Mon Feb 18 18:34:13 UTC 2008


On Monday 18 February 2008 19:24:43 Atanas Gurkov wrote:
> Здраво,
> Веќе некое време соработувам со една словенска фирма, јас работам вебдизајн
> како аутсорсер.
> Пред некое време ме замолија да им најдам програмер што се разбира во
> Trolltech QT (c++)
> или барем многу добро што го познава С++ па да му е полесно да се надгради
> на ова.
> Работава е во Словенија, значи за неколку месеци ке треба да се пресели
> таму.
> 
> Ако има некој заинтересиран, пишете ми овде или на:
> 

Јас работам Qt 3 и 4 веќе некое време, али не сум во состојба да патувам во 
странство, барем не уште некое време.

поздрав

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080218/39f2fee5/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list