[Ossm-members] Дебата , околу материјалите кои се пуштаат на сподели кино!

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Feb 23 23:36:50 UTC 2008


On Saturday 23 February 2008 20:12:05 Biljana Kochoska wrote:
> Второ, тебе најмалку ти личи саркастично да бравосуваш за отстранување
> или преместување на коментари (поточно, според тебе: бришење) зашто на
> твојот блог се избришани уште и пред да бидат напишани. Не дозволуваш
> никакво коментирање или дискусија, најмалку пак пријателски совет или
> споделување на идеја и мислење.

Абе Би тропаш глупости на мртво :) Новица нема опција за коментари на блог, 
така да не е до него да избира дали ќе има или нема да има коментари. 

Јапонците да те разберат ќе ти се скараат :(-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080224/5839b15d/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list