[Ossm-members] OT, беше дебата , околу материјалите кои се пуштаат на сподели кино!

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Feb 23 23:50:15 UTC 2008


On Sunday 24 February 2008 00:43:38 Новица Наков wrote:
> Грешка си Гемиџи. Не си читал ЧПП кај мене изгледа:
> http://www.softver.org.mk/novica/faq
> 

„Ако имате некој важен коментар секогаш можете да го напишете на вашиот блог и 
потоа врската до записот да ми ја испратите на е-пошта. Ако сакате, може и да 
го објавам вашиот коментар како дел од мојот запис. Ако толку сакате да 
искоментирате и јас да знам за тоа, тогаш сигурно нема да ви биде тешко да ми 
напишете порака“.

Е да, веројатно ова кажува се.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080224/bfe2147b/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list