[Ossm-members] Google.com.mk

Marko Doda mark0d0da at gmail.com
Thu Feb 28 12:50:24 UTC 2008


On Thursday 28 February 2008 12:45:22 Toni Kostov wrote:
> Во овој случај, само Google може да побара
> регистрација на македонскиот домејн. Но, што ќе му е???


Мислам дека ќе мора да го купи од Анет инжињеринг, или на суд да го добие 
заради нарушување на TRADEMARK, сеедно тоа е работа на гугл, не на 2с.мк ....


More information about the Ossm-members mailing list