[Ossm-members] Прослава на KDE4 и KDE 4.0 ќе има ли?

Aleksandar D. Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Jan 12 23:00:53 UTC 2008


On Saturday 12 January 2008 23:02:14 Bozidar Proevski wrote:
> Р.Ѕ.2. Го имам симнато живото ЦД со КДЕ4 (ама не сум го тестирал) ако има
> заинтересирани може да снимаме ЦД-а?

Јас го тестирав. Има многу корисни работи кои влијаат на употребливоста али е 
далеку, далеку, далеку од стабилна, работна верзија. И plasmaичноста воопшто 
не ми се допаѓа...барем засега.

Совет: Патем, ако веќе снимате живо ЦД користете го тоа од Кубунту.


-- 
http://www.gemidjy.info
http://wiki.lugola.net, share a bit!
Member of Lugola, FSF (no.6023), BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080113/51088ba9/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list