[Ossm-members] измени во кривичен законик

Новица Наков novica at bagra.org
Fri Jan 18 14:15:55 UTC 2008


една законска информација.

во сл. весник бр. 7 од 15.01.2008 г. има измени на кривичниот законик со кои 
меѓу другото за пиратерија на аудиовизуелни дела и фонограми казните се 
променети од парични во казна затвор.-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !More information about the Ossm-members mailing list