[Ossm-members] суспензија за убунту?

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sat Jan 26 17:40:05 UTC 2008


On Saturday 26 January 2008 17:52:47 Biljana Kochoska wrote:
> Како на овие деца од ЈБТ ќе успее некој да им каже дека GPL е супер и
> дека Linux  е кул?

Се сложувам 100% и со се што наведе подолу.
Жал ми е што часовите се такви какви што се. Едноставно жалам и сакам некој да 
ме утеши!

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023),
BinaryFreedom.info, IFSA
GnuPG: 9C1CC804
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080126/d1312732/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list