[Ossm-members] Вики синтакса

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jul 3 17:43:26 UTC 2008


Знаејќи дека има повеќе искусни со Вики синтакса и енџини овде, би сакал да 
видам шо мислите за ова. Според она шо го иам видено досега најмногу ми се 
допаѓа Вики синтаксата на MoinMoin и воглавно како Вики енџин 
најпрофесионално и хардкор испрограмиран :) MediaWiki (Wikipedia го користи, 
за тие шо не знаат) е исто така добар, но ми фалат некои работи кои би ги 
забележал кога би пишувал нешто конкретно..или па се многу комплицирани и го 
тупат. Како и да е, со оглед на тоа што последно време сум посветен на 
доразвивање на моите нубски способности за Веб развој (Django) решив да 
напишам Вики енџин во Џанго (кој се прави многу лесно знам, но ќе има некои 
едноставни и напредни опции). За таа цел размислував дали да користам 
MarkDown за markup-ирање или да напишам мој парсер, шо не би требало да е 
проблем според тоа што досега го знам :)

Би ми помогнало ако некој од поискусните Википедија-ши или МоинМоин-аши и сл. 
ми посочи на негативните страни на Вики јазикот со кој има искуство за да 
можам да направам подобар јазик. Или како некои работи би биле поедноставни 
доколку биле направени поинаку во постоечките Вики јазици.

Благодарам.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080703/b61b7c00/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list