[Ossm-members] Вики синтакса

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Jul 4 12:49:27 UTC 2008


On Friday 04 July 2008 14:35:25 Дамјан Георгиевски wrote:
> зависи за што сакаш да го користиш твојот програм, но пишување на свој 
markup 
> ќе значи дека ќе треба да напишеш и документација за истиот :) .. ја би ти 
> препорачал rST

А шо е проблемот во тоа да се пишува документација? Освен шо е досадно :)

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080704/687937e7/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list