[Ossm-members] Вики спам

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Sun Jul 6 12:22:26 UTC 2008


Вики за слободен софтвер е нонстоп под удар на спамери. Дали мислите дека е во 
ред да се заклучи глобално само за регистрирани корисници да можат да 
уредуваат? Знам дека не е тоа баш кул за Вики сајт, ама немам друга идеја.

Или некој нека предложи нешто. Пошто замараат.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080706/9b045caa/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list