[Ossm-members] Вики синтакса

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 22 17:55:38 UTC 2008


On Tuesday 22 July 2008 17:16:34 Дамјан Георгиевски wrote:
> BTW имам и ја нешто код на темава... моето wiki подржува различни синтакси - 
> во моментов textile, rST, изхакирана aether синтакса, raw html - но лесно се 
> додаваат и други.
> 
> Имам неколку branch-ови на базично истата идеја, Pylons + SqlAlchemy, Pylons 
+ 
> CouchDB и WebOb + CouchDB 
> 
> Што се оденсува до storage-от можеш да размислиш за користење на gitshelve 
или 
> hgshelve.

Кое твое Вики црни Дамјане? зашто не ти е објавено? :)
Или ти е некаде, некаде....некаде.

Значи во Pylons ти е пишано? Јас најбавно го поврзувам цсс-от со темплејтот :) 
лејм знам али мразам цсс и сѐ по нешто бега. Ќе го ставам за скоро на 
репозиторите па ќе видите :)

иначе успеав да добијам текст со rST и идејата е супер. Ваљда тоа ќе 
користам :)

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

  I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
  <http://www.fsf.org/jf?referrer=2442>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080722/4d71e52a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list