[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 22 18:29:55 UTC 2008


On Tuesday 22 July 2008 19:39:11 Aleksandar Josifoski wrote:
> БЕЗ ЗАЕДНИЦАТА
> > ПРОЕКТОТ ВИ Е ОСУДЕН НА ПРОПАСТ.

Ова не е точно. 

Без пари проектот е осуден на пропаст. Има пари има проект. Дали тој ќе понуди 
позитивен плод кој ќе се искористи за целите на проектот „компјутер за секое 
дете“ или како и да се вика проектот на Владата за компјутерите (со Убунту).

Јас мислам дека инволвираност не треба да се прифати во секој случај и имам 2 
многу добри причини за тоа. Првата е што Убунту не е целосно слободен 
оперативен систем, прифаќајќи ја идејата на нашиот нуб министер би газеле врз 
нашите заложби, и второ е нетранспарентноста што ја покажаа добитниците и 
владата во доделувањето на тендерот.

А пак, од сосем трета страна, „Слободен софтвер Македонија“ можеше да аплицира 
за тендерот и сега да бараме како организација да се поништи (според тоа што 
го кажа Новица). Не го направивме тоа (не аплициравме). Губиме половина од 
тежината за мрчење. Тоа е со тендерите, да не се правиме како ова да е првиот 
наместен тендер. Јас не гледам ништо страшно во тоа. 

И за крај, преводите може секој да си ги симне од официјалните сајтови на 
проектите. Како да не им ги даваат преводите? Не сфаќам...единствено, може да 
се испрати официјално писмо до координаторите за локализација на поединечните 
проекти да се известат за целата ситуација (тоа да го стори секој локален 
координатор за локализација) и да им се каже дека за скоро може да очекуваат 
осакатени преводи кои ќе ги испраќаат „тендерашите“. 


-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

  I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
  <http://www.fsf.org/jf?referrer=2442>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080722/35b05e9a/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list