[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 22 19:40:41 UTC 2008


On Tuesday 22 July 2008 21:07:31 Arangel Angov wrote:
> Немој да шириш вакви дезинформации! Ubuntu е целосно слободен софтвер.
> Што инсталираш после на него е до тебе, исто како што сега на твојата
> инсталација на Fedora/Gentoo/Debian/Arch имаш инсталирано Adobe Flash и
> повеќе не користиш целосно слободен систем. Аман више од ваквите
> непроверени тврдења, Ubuntu не бил слободен софтвер, епа што е истиот
> кернел, истиот GNOME, истиот Firefox како на сите други дистрибуции, што
> се сите овие компоненти ако не се слободен софтвер?

Ни Arch, ни Федора ни Убунту се слободен софтвер според идејата на RMS. Кога 
инсталираш Ubuntu имаш во најмала рака неслободни фирмвери расположливи во 
системот и достапни преку разните неслободни пакети пакети со дознака 
restricted. Поправете ме ако грешам, но порано фирмверите беа складирани во 
ROM на самата хардверска компонента, сега одат во системот како софтверски 
пакет. Многу дистрибуции ги дистрибуираат како посебни пакети, само Убунту ги 
дистрибуира како дел од јадрото. Крај на дискусијата. 

Плус, се гледа и според расположливиот софтвер во складиштата, али ај да не ја 
оддалечуваме темата на дискусија во нишкава, само да потенцирам дека и во 
Arch има неслободен софтвер во складиштата, единствено добро тагирана како 
слободна може да се каже дека е gNewSense, официјално поддржаната 
дистрибуција од FSF.

Исто не велам дека користам исклучиво слободен софтвер, затоа што во тој 
случај нема да можам да користам wifi, which sux nowadays ако не си RMS :)

> 
> Кој сака може да преведува, но тоа не значи дека и кој сака може да ги
> става преводите во upstream во проектите. Што значи они можат да си
> преведат што сакаат, преводот може да им остане кај нив на компјутер и
> тоа е тоа, ништо не напраиле за проектите за кои што преведуваат

Да, но нив поентата не им е да допринесуваат за развој на слободниот софтвер 
или да им помогнат на заедницата. Нив им е да ги покријат потребите на 
проектот т.е. на инсталациите на тин-клиентите. Замисли Генпро или како се 
вика фирмата што го доби проектот да понуди поквалитетен превод од 
заедницата? Никогаш. Според тоа нема да им е од интерес да комитираат 
(commit) превод како официјален.

Далеку е сонцето-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080722/fc7e3953/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list