[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Tue Jul 22 22:22:20 UTC 2008


On Tuesday 22 July 2008 22:31:43 Jovan Kostovski wrote:
> Така е, но ако ги исконтактираат координаторите за локализација на одреден
> софтвер и ако не се реагира на време отиде работата. Со оглед на тоа дека
> во прв план им се парите, а не доброто на заедницата, не верувам дека ќе
> одат толку далеку, но останува да видиме.

Така е. Апсолутно се слагам.-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080723/ea30e5d4/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list