[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jul 24 09:23:54 UTC 2008


On Thursday 24 July 2008 11:07:58 Misa Popovic wrote:
> Енивејс, им препорачувам на оние што учествувале во локализација на
> софтверите за кои Генреп ќе земе пари, да утврдат дали земал пари
> претставувајќи го нивниот труд како свој (дали ги користел постоечките
> преводи или тргнал од нула и за колкав квантум на превод по проект
> наплатил), да се консултираат со адвокат и покренат тужба за
> прекршување на авторски права.

Да се бара attribution. Не знам како се преведува ова. Да им се препишат 
кредити на првичните локализатори. А за мотивирањето, и онака само уште 
помалку од 10 души преведуваат и координираат локализација на софтвер во 
заедницата. Еве земи за GNOME, кој преведува освен Јован и Арангел? Тие 
фала-богу нема да останат немотивирани па да се откажат оти некои пи*иња си 
го „добиле“ тендерот...

Во секој случај мора да се направи контра потфат, за да се докаже дека не може 
таквиот модел без хакерите.

-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080724/7e7d8545/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list