[Ossm-members] FIY: USAID/PEP тендер за локализација на слободен софтвер

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Thu Jul 24 16:34:41 UTC 2008


On Thursday 24 July 2008 18:04:17 Jovan Kostovski wrote:
> Чомбе

За сѐ најбитна е мотивацијата, која беше нашата мотивација кога работевме до 
рани зори и по дома кога сме преведувале? Која е мотивацијата на $$Климент и 
компанија$$?

Мислам дека сепак не треба да се обвинува само една личност. Тоа е цела група 
на местачи кои постојано се вртат околу истите местенки. На крајот на 
краиштата ако во 2С.мк работеа 10 луѓе кои на први требаше да земат плата или 
вотевер, немаше да одбиеме да учествуваме на тендерот како што се случи 
овојпат. Нас тендерот не ни беше од интерес. 

Сега треба да се посвети внимание на работата на тимовите (макар и тетки од 
студентски прашања на „Филолошки“ да го прават тоа) и вреднувањето на трудот 
на претходните преведувачи и нивните групи/тимови/координатори.-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080724/54be03b0/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list