[Ossm-members] НСДН

Aleksandar Balalovski gemidjy at lugola.net
Fri Jul 25 17:03:37 UTC 2008


On Friday 25 July 2008 15:08:56 Misa Popovic wrote:
> Засега одиме Дамјан, Гемиџи и јас... веројатно и Игор

Одиме од Македонија само во 2 багри :) Првата Багра оди 10тина дена порано, и 
се состои од 2 парови. Втората багра оди околу 19ти со можност за одење и до 
Риека (одам каде што ќе ме носат Србите, луди Срби) :) И останување до некаде 
31 август.

Се наоѓаме во Сплит, тепаме сѐ живо и се разделуваме за да не нѐ 
идентификуваат како герила лидери. :)-- 
http://www.gemidjy.info || http://wiki.lugola.net
Member of Lugola, FSF (no.6023), IFSA
GnuPG: 754AC43D

I'm an FSF member -- Help us support software freedom!
http://www.fsf.org/jf?referrer=6023
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.softver.org.mk/pipermail/ossm-members/attachments/20080725/488edfe0/attachment.pgp>


More information about the Ossm-members mailing list