[Ossm-members] FYI: јавен повик од ГС за средства за НВО-и

Новица Наков novica at bagra.org
Wed Mar 5 18:16:32 UTC 2008


> 2.5. План за спроведување (Опис што ќе биде направено, од кого, каде,
> кога).

и

 2.4. Активност

(Опис на активноста/инструментот кој се употребува во проектот, нивото и 
формата. Потребни се доволно детали (со сите познати податоци: пр. број на 
денови за обука, број на обучувачи, тиражи, страници, рубрики) за 
организирање на постапките, за да се добијат планираните продукти (и со тоа 
резултатите на проектот. Описот треба да објасни како ќе се спроведе 
активноста (пр. објавување на огласи, анкетирање, селекција на кандидати, 
интервјуа, посети на терен, контакти со партн./доб. ) 

-- 
Новица

http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа
http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members
http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија
Важно: http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7 !More information about the Ossm-members mailing list