[Ossm-members] Twitter преку SMS и Македонија

Jovan Kostovski chombium at gmail.com
Mon May 19 16:41:59 UTC 2008


2008/5/19 Дамјан Георгиевски <penguinista at mail.net.mk>:
> ова стално ме интересирало, која е врската меѓу roaming и sms?

Трикот е што СМСите одат по сигналните линкови во GSM мрежата, а сите
оператори потпишуваат роаминг договори при меѓусебно поврзување.

Кажано поразбирливо, во GSM сигнализацијата е слична на рутирачките
протоколи во IP.
Кога пушташ пакет од точка А до точка Б во IP, рутерите си прават муабет
меѓусебно каде треба да оди пакетот, па го пуштаат. Проследувањето на СМС-от
до неговата дестинација, би му дошол како да пренесуваш корисни
податоци преку протоколите
со кои рутерите си праваат муабет кога бараат одредена патека каде што
треба да го пратат пакетот.

Роаминг договорите се правна рамка, документација за интерконекција на
оператори во
GSM мрежа. За да се прати СМС кон некоја мобилна мрежа, мора да се
поврзани меѓусебно
мрежата од која праќаш и мрежата кон која праќаш.

Еве еден линк[1] каде е опишано испраќањето на смс-и.
Кога праќаме пораки кога преку SMSC ќе дојде  пораката до GMSC во
твојата мрежа,
тој пробува да искомуницира со MSC од туѓата мрежа за да му ја предаде
пораката и
доколку нема интерконекција (роаминг), GMSC во твојата мрежа нема
канал за комуникација со MSC во
туѓата мрежа и таму заглавува пораката. Системот ќе проба да ја прати
пораката неколку пати
се додека не истече нејзината важност (SMS validity) и после ја брише
од базата на SMSC.


[1] http://www.wirelessdevnet.com/channels/sms/features/sms.html

ПОЗДРАВ. Чомбе


More information about the Ossm-members mailing list